Senior Lecturer in Fashion Marketing and Retail Design

Cardiff, Wales, United Kingdom
Share:

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job description

The Faculty of Creative Industries Cardiff is seeking to appoint a new Senior Lecturer/Course Leader in Fashion Marketing and Retail Design who is able to contribute to the success of our Fashion subject area. We are particularly keen to hear from colleagues who are able to demonstrate knowledge, skills and research interests aligned to design for new and emerging technology.

Our Fashion Marketing and Retail Design course (FMRD) is interdisciplinary, introducing students to concepts from fashion, business, design, and strategic thinking. It attracts students from a range of backgrounds keen to understand the global phenomenon of retail and marketing with a fashion focus. We are particularly interested in exploring the impact of new technology and user experience design within fashion retail and branding.

FMRD shares some content with our courses in Fashion Promotion and Fashion Design, and has international appeal. We are looking for a new senior lecturer/course leader with the ambition to build on the outstanding work of your predecessor. You will be a classic T-shaped expert, with a breadth of interests to match or expand the course curriculum, whilst offering one or two deep specialisms. You may have a background in design, retail, marketing, interior architecture, branding, or user experience and have an interest in how these apply to the fast-moving world of fashion. You will be keen to contribute your expertise across the whole Faculty and to collaborate with other subject disciplines and external industry partners.

This position is based at Cardiff Campus of the University of South Wales.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South.

Mae Cyfadran y Diwydiannau Creadigol Caerdydd am benodi Uwch Ddarlithydd/Arweinydd Cwrs Marchnata Ffasiwn a Dylunio Manwerthu newydd sy’n gallu cyfrannu at lwyddiant ein maes pwnc Ffasiwn. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr sy’n gallu arddangos gwybodaeth, sgiliau a diddordebau ymchwil sy’n ymwneud â dylunio o ran technoleg newydd sy’n dod i’r amlwg.

Mae ein cwrs Marchnata Ffasiwn a Dylunio Manwerthu yn rhyngddisgyblaethol, ac yn rhoi cyflwyniad i gysyniadau ffasiwn, busnes, dylunio a meddwl strategol. Mae’n denu myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd sy’n awyddus i ddeall ffenomenon byd-eang manwerthu a marchnata gyda ffocws ar ffasiwn. Mae diddordeb penodol gennym mewn archwilio effaith technoleg newydd a dylunio profiad defnyddwyr ym maes manwerthu ffasiwn a brandio.

Mae’r cwrs Marchnata Ffasiwn a Dylunio Manwerthu yn rhannu rhywfaint o gynnwys â’n cyrsiau Hyrwyddo Ffasiwn a Dylunio Ffasiwn, ac mae ganddo apêl rhyngwladol. Rydym yn chwilio am uwch ddarlithydd/arweinydd cwrs newydd, gyda’r uchelgais i adeiladu ar waith rhagorol eich rhagflaenydd. Byddwch yn arbenigwr clasurol siâp “T”, gydag ystod o ddiddordebau i gyd-fynd â chwricwlwm y cwrs neu i ehangu arno, ac yn gallu cynnig un neu ddau arbenigedd trylwyr. Mae’n bosibl y bydd gennych gefndir mewn dylunio, manwerthu, marchnata, pensaernïaeth fewnol, brandio, neu brofiad defnyddwyr, ac y bydd ganddoch ddiddordeb yn sut mae’r rhain yn berthnasol i’r byd ffasiwn sy’n symud yn gyflym. Byddwch yn awyddus i rannu’ch arbenigedd gyda’r Gyfadran gyfan, ac i gydweithio â disgyblaethau pwnc eraill a phartneriaid allanol o’r diwydiant.

Mae’r swydd hon wedi’i lleoli yng Nghampws Caerdydd, Prifysgol De Cymru.

Daw’r swydd hon o dan delerau ac amodau Prifysgol De Cymru (gan gynnwys gradd a chyflog).

How to apply

Apply online

The University of South Wales, formed by the merger of the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport, is one of the largest in the UK, offering more opportunities and better prospects for students. Students will benefit from the University’s growing reputation as a major university for jobs and employers.